ارگان نشراتی ورزش رزمی بکتاش Warzeshi Razmi Baktash - دیدگاه بکتاش
  صفحه اصلی
  بیوګرافی دری بکتاش
  بیوگرافی انگلیسی بکتاش
  بیوگرافی یما
  بیوگرافی فرشته
  ورزش رزمی چیست
  دیدگاه بکتاش
  موی تای چیست
  مکتب رزمی
  اعلان مسابقه بکتاش
  کمیته المپيک ومکتب بکتاش
  گردهمائی ورزشکاران در اروپا
  ورزش رزمی در افغانستان
  ارگان نشراتی
  اهنګ جدید مکتب
  پیام دوستان
دیدگاه ها و سفارشهای ورزشی
بکتاش « سعیدی ــ سعید افغانی » :

 

ــ ورزش دوست واقعی انسان است که با تقویت
و پرورش جسمی ؛ صحت  و سلامتی نصیب میگردد ، چنانچه
مقوله تجریه شده بزرگان است :« عقل سليم در بدن سالم » 
      
ــ علاقمندی به سپورت، انظباط و پیگیری همراه با
تواضع و برده باری ؛ راز کامیابی یک  
ورزشکار موفق است .
 

ــ هـدف من این است: تا ورزش رزمی در زیر یک
چتر واحد ، بدون مرزها ، فقط در چوکات انظباط  عالی  
ورزشی ، منسجم شود .
 
ــ خوبترین ورزشکار آن است تا با انظباط 
و امانت داری ، این قوت جسم و روح را از 
استاد  فن ؛  فرا گرفته و هیچگاه از شکست  
خود « مأیوس »  و از  موفقیت
خود « مغرور »  نشده بلکه از هر دو حالت بیاموزد .
 
  
تعداد مهمانان 1 Besucher
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=