ارگان نشراتی ورزش رزمی بکتاش Warzeshi Razmi Baktash - ارگان نشراتی
  صفحه اصلی
  بیوګرافی دری بکتاش
  بیوگرافی انگلیسی بکتاش
  بیوگرافی یما
  بیوگرافی فرشته
  ورزش رزمی چیست
  دیدگاه بکتاش
  موی تای چیست
  مکتب رزمی
  اعلان مسابقه بکتاش
  کمیته المپيک ومکتب بکتاش
  گردهمائی ورزشکاران در اروپا
  ورزش رزمی در افغانستان
  ارگان نشراتی
  اهنګ جدید مکتب
  پیام دوستان
ارگان نشراتی  ورزش  رزمی بکتاش
www.baktash-saidi.de

 
 
هـدف من این است: تا ورزش رزمی در زیر
یک چتر واحد ، بدون مرزها ، فقط در چوکات
انظباط عالی ورزشی ، منسجم شود .
بکتاش « سعیدی ــ سعید افغانی » 
 

تعداد مهمانان 2 Besucher
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=